ประกาศ

1.  ระบบลงทะเบียนกิจกรรมวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

2.  การยืนยันเข้าระบบใช้เลขประจำตัวประชาชน  ในรูปแบบ x-xxxx-xxxxx-xx-x  (13 หลัก ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย (-) ) และเลขประจำตัวนักเรียน ในรูปแบบ xxxx (Ex. 01234 ให้กรอก 1234)

3.  เปิดให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ธันวาคม  2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.เท่านั้น  โดยดูวิธีลงทะเบียนที่เมนูคู่มือการใช้งาน

4.  หากพบปัญหาติดต่องานหลักสูตร กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

งานหลักสูตร  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก