แจ้งกำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

1.  ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

2.  การยืนยันเข้าระบบใช้เลขประจำตัวประชาชน  ในรูปแบบ x-xxxx-xxxxx-xx-x  และเลขประจำตัวนักเรียน ในรูปแบบ xxxx

3.  เปิดให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ธันวาคม  2563  เวลา 09.00 - 16.30 น. เท่านั้น  โดยดูวิธีลงทะเบียนที่เมนูคู่มือการใช้งาน

4.  หากพบปัญหาติดต่องานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

งานหลักสูตร  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก